نویر: باشگاه‌های دیگر اعتماد بنفس جذب مرا نداشتند

نویر: باشگاه‌های دیگر اعتماد بنفس جذب مرا نداشتند
دروازه‌بان بایرن اذعان کرد باشگاه‌های دیگر به دلیل ترس از شنیدن جوان منفی پیشنهادی برای جذب او ارائه نمی‌کنند.

نویر: باشگاه‌های دیگر اعتماد بنفس جذب مرا نداشتند

دروازه‌بان بایرن اذعان کرد باشگاه‌های دیگر به دلیل ترس از شنیدن جوان منفی پیشنهادی برای جذب او ارائه نمی‌کنند.
نویر: باشگاه‌های دیگر اعتماد بنفس جذب مرا نداشتند

لایسنس نود 32 ورژن 6

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author