نوروز در کشمیر هند

مردم کشمیر هند نیز مانند ایرانیان نوروز را جشن می گیرند و گرامی می دارند.
۱۵:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردین


اخبار دنیای تکنولوژی

قرآن

label, , , , , , , , ,

About the author