نوراللهی مصدوم جدید پرسپولیس

احمد نوراللهی در جریان بازی روز گذشته پرسپولیس برابر صبای قم دچار مصدومیت شد.

بازار بورس

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author