نماینده فدراسیون فوتبال در ایتالیا

سردار درخشان، عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و مسوول قرارداد البسه تیم های ملی برای عقد قرارداد با شرکت جیووا راهی ایتالیا شده است.

علم و فناوری

مد روز

label, , , , , , , , ,

About the author