نصیری مدال خود را به موزه IOC اهدا کرد

نصیری مدال خود را به موزه IOC اهدا کرد
محمد نصیری طی مراسمی باشکوه که ساعاتی پیش در موزه کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوئیس برگزار شد، مدال المپیک 1972 خود را به این موزه اهدا کرد.

نصیری مدال خود را به موزه IOC اهدا کرد

محمد نصیری طی مراسمی باشکوه که ساعاتی پیش در موزه کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوئیس برگزار شد، مدال المپیک 1972 خود را به این موزه اهدا کرد.
نصیری مدال خود را به موزه IOC اهدا کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author