نشست خبری روسای جمهور ایران و آفریقای جنوبی

نشست خبری روسای جمهور ایران و آفریقای جنوبی
روسای جمهور دو کشور ایران و آفریقای جنوبی پس از امضای اسناد همکاری در نشست خبری شرکت کردند.
۱۲:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


نشست خبری روسای جمهور ایران و آفریقای جنوبی

روسای جمهور دو کشور ایران و آفریقای جنوبی پس از امضای اسناد همکاری در نشست خبری شرکت کردند.
۱۲:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


نشست خبری روسای جمهور ایران و آفریقای جنوبی

لایسنس نود 32 ورژن 4

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author