نجمه خدمتی فینالیست شد

نجمه خدمتی فینالیست شد
بانوان تیرانداز کشورمان امروز (شنبه) در بخش تفنگ 10 متر بادی به مصاف رقبای جهانی خود رفتند.

نجمه خدمتی فینالیست شد

بانوان تیرانداز کشورمان امروز (شنبه) در بخش تفنگ 10 متر بادی به مصاف رقبای جهانی خود رفتند.
نجمه خدمتی فینالیست شد

فروش بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author