نتایج انتخابات پارلمانی سوریه اعلام شد

نتایج انتخابات پارلمانی سوریه اعلام شد
کمیته عالی انتخابات سوریه با اعلام نتایج دومین انتخابات پارلمانی و اسامی راه یافتگان به پارلمان، میزان شرکت کنندگان را ۵۷.۵۶ درصد اعلام کرد.
۰۹:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


نتایج انتخابات پارلمانی سوریه اعلام شد

کمیته عالی انتخابات سوریه با اعلام نتایج دومین انتخابات پارلمانی و اسامی راه یافتگان به پارلمان، میزان شرکت کنندگان را ۵۷.۵۶ درصد اعلام کرد.
۰۹:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


نتایج انتخابات پارلمانی سوریه اعلام شد

فروش بک لینک

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author