نبض/ چالش های تعیین تعرفه های پزشکی

نبض/ چالش های تعیین تعرفه های پزشکی
جامعه پزشکان معتقدند که تاخیر شورای عالی بیمه در اعلام تعرفه های پزشکی که هر ساله تکرار می شود به بروز مشکلات متعددی برای مردم، بیمارستان ها و این گروه منجر شده است.
۲۳:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


نبض/ چالش های تعیین تعرفه های پزشکی

جامعه پزشکان معتقدند که تاخیر شورای عالی بیمه در اعلام تعرفه های پزشکی که هر ساله تکرار می شود به بروز مشکلات متعددی برای مردم، بیمارستان ها و این گروه منجر شده است.
۲۳:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


نبض/ چالش های تعیین تعرفه های پزشکی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author