نبض/ بررسی تاثیرات مثبت و منفی روزه داری بر بدن

نبض/ بررسی تاثیرات مثبت و منفی روزه داری بر بدن
سطح آگاهی پزشکان، داروسازان و پیراپزشکان در ایران و سایر کشورهای مسلمان درباره روزه داری کافی نیست، و هیچیک از دروس در رشته های پزشکی و تخصصی به این مهم اشاره نشده است، در حالیکه از ۱۵۰ میلیون بیمار دیابتی مسلمان در جهان ۱۱۶ میلیون نفر روزه می گیرند.
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


نبض/ بررسی تاثیرات مثبت و منفی روزه داری بر بدن

سطح آگاهی پزشکان، داروسازان و پیراپزشکان در ایران و سایر کشورهای مسلمان درباره روزه داری کافی نیست، و هیچیک از دروس در رشته های پزشکی و تخصصی به این مهم اشاره نشده است، در حالیکه از ۱۵۰ میلیون بیمار دیابتی مسلمان در جهان ۱۱۶ میلیون نفر روزه می گیرند.
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


نبض/ بررسی تاثیرات مثبت و منفی روزه داری بر بدن

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author