نامزدهای برترین گل سال ۲۰۱۶ اعلام شدند/ مسی و نیمار سرشناس‌ترین کاندیداها

نامزدهای برترین گل سال ۲۰۱۶ اعلام شدند/ مسی و نیمار سرشناس‌ترین کاندیداها
فیفا ساعاتی پیش نامزدهای جایزه پوشکاش 2016 را اعلام کرد.

نامزدهای برترین گل سال ۲۰۱۶ اعلام شدند/ مسی و نیمار سرشناس‌ترین کاندیداها

فیفا ساعاتی پیش نامزدهای جایزه پوشکاش 2016 را اعلام کرد.
نامزدهای برترین گل سال ۲۰۱۶ اعلام شدند/ مسی و نیمار سرشناس‌ترین کاندیداها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author