نارضایتی برانکو از ستاره نیمک نشین پرسپولیس/طارمی باید تا الان 30 گل می زد!

برانکو می گوید اگر طارمی بخواهد به اروپا برود باید چند فصل بالای 25 گل بزند.

world press news

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author