میرزاجانپور: از جان و دل مایه می‌گذاریم

میرزاجانپور: از جان و دل مایه می‌گذاریم
دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران درباره بازی دوم معتقد است همه تلاش می کنیم تا با کسب اولین پیروزی در المپیک دل مردم را شاد کنیم.

میرزاجانپور: از جان و دل مایه می‌گذاریم

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران درباره بازی دوم معتقد است همه تلاش می کنیم تا با کسب اولین پیروزی در المپیک دل مردم را شاد کنیم.
میرزاجانپور: از جان و دل مایه می‌گذاریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author