موهایم کوتاه بوده و مظلومی من را نشناخت/ زرینچه: قرار نیست عضو کادرفنی استقلال شوم

موهایم کوتاه بوده و مظلومی من را نشناخت/ زرینچه: قرار نیست عضو کادرفنی استقلال شوم
پیشکسوت باشگاه استقلال ادعا می کند تنها برای دیدن دوستان قدیمی اش به تمرین آبی ها آمده است.

موهایم کوتاه بوده و مظلومی من را نشناخت/ زرینچه: قرار نیست عضو کادرفنی استقلال شوم

پیشکسوت باشگاه استقلال ادعا می کند تنها برای دیدن دوستان قدیمی اش به تمرین آبی ها آمده است.
موهایم کوتاه بوده و مظلومی من را نشناخت/ زرینچه: قرار نیست عضو کادرفنی استقلال شوم

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author