مونتلا: هدایت تیم ملی ایتالیا را قبول می کنم

مونتلا: هدایت تیم ملی ایتالیا را قبول می کنم
سرمربی سمپدوریا می گوید در صورت داشتن پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا، آن را خواهد پذیرفت.

مونتلا: هدایت تیم ملی ایتالیا را قبول می کنم

سرمربی سمپدوریا می گوید در صورت داشتن پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا، آن را خواهد پذیرفت.
مونتلا: هدایت تیم ملی ایتالیا را قبول می کنم

آپدیت نود 32 دوشنبه

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author