موفقیت در پرورش ماهیان خاویاری

فعالیت بخش خصوصی خوزستان در پرورش ماهیان خاویاری به حدی موفقیت آمیز بوده که علاوه بر تامین بخشی از بازار داخل، خاویار تولیدی آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می شود.
۰۹:۳۹ – ۱۳۹۴ جمعه ۲۸ اسفند


فانتزی

ورزشی

label, , , , , , , , ,

About the author