موفقیت تاریخی شمشیربازی ایران/ اولین مدال جهانی با شکست دادن بهترین تیم جهان

موفقیت تاریخی شمشیربازی ایران/ اولین مدال جهانی با شکست دادن بهترین تیم جهان
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.

موفقیت تاریخی شمشیربازی ایران/ اولین مدال جهانی با شکست دادن بهترین تیم جهان

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.
موفقیت تاریخی شمشیربازی ایران/ اولین مدال جهانی با شکست دادن بهترین تیم جهان

آپدیت نود 32 ورژن 8

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author