مورینیو در منچستریونایتد خوشحال نیست

مورینیو در منچستریونایتد خوشحال نیست
رابی فاولر، اسطوره دهه 90 باشگاه لیورپول معتقد است که مورینیو هنوز در سیستم یونایتدها جا نیتفتاده است و در این تیم خوشحال نیست.​​​​​​​

مورینیو در منچستریونایتد خوشحال نیست

رابی فاولر، اسطوره دهه 90 باشگاه لیورپول معتقد است که مورینیو هنوز در سیستم یونایتدها جا نیتفتاده است و در این تیم خوشحال نیست.​​​​​​​
مورینیو در منچستریونایتد خوشحال نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author