موراتا: یوونتوس خانه من است

موراتا: یوونتوس خانه من است
مهاجم اسپانیایی یوونتوس بار دیگر نسبت به ادامه حضور در این تیم ابراز علاقه کرد.

موراتا: یوونتوس خانه من است

مهاجم اسپانیایی یوونتوس بار دیگر نسبت به ادامه حضور در این تیم ابراز علاقه کرد.
موراتا: یوونتوس خانه من است

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author