مهدی پاشازاده:این استقلال دست من بود آزادی را برای هر تیمی جهنم می کردم

مهدی پاشازاده:این استقلال دست من بود آزادی را برای هر تیمی جهنم می کردم
بازیکن سابق استقلال می گوید کادر فنی باید شجاع بودن را به بازیکنانش منتقل کند.

مهدی پاشازاده:این استقلال دست من بود آزادی را برای هر تیمی جهنم می کردم

بازیکن سابق استقلال می گوید کادر فنی باید شجاع بودن را به بازیکنانش منتقل کند.
مهدی پاشازاده:این استقلال دست من بود آزادی را برای هر تیمی جهنم می کردم

لایسنس نود 32 ورژن 8

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author