مهدی رحمتی امیدی به قهرمانی استقلال ندارد؟/«اول برای سهیمه می جنگیم و بعدا به جام چشم داریم!»

کاپیتان استقلال می گوید در سال جدید برای دفاع از نام استقلال خواهند جنگید.

عکس های جدید

اسکای نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author