مهدی ترابی: کروش دستور داد تمرین نکنم

بازیکن جوان تیم ملی می گوید کروش اعتقاد ویژه ای به جوان ها دارد.

اندروید

پرشین موزیک

label, , , , , , , , ,

About the author