مهاجم فولاد اولین توپی را گرفت، به پرسپولیس گل زد!

مهاجم فولاد اولین توپی را گرفت، به پرسپولیس گل زد!
عبدالله ناصری یک رکورد جالب در گلزنی در لیگ برتر برای خود ثبت کرد.

مهاجم فولاد اولین توپی را گرفت، به پرسپولیس گل زد!

عبدالله ناصری یک رکورد جالب در گلزنی در لیگ برتر برای خود ثبت کرد.
مهاجم فولاد اولین توپی را گرفت، به پرسپولیس گل زد!

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author