منصوریان و تیمش،پاداش را از پرسپولیسی ها گرفتند!

منصوریان و تیمش،پاداش را از پرسپولیسی ها گرفتند!
شکست پرسپولیس مقابل نفت باعث شد تا آنها پاداش برد مقابل استقلال خوزستان را دریافت نکنند.

منصوریان و تیمش،پاداش را از پرسپولیسی ها گرفتند!

شکست پرسپولیس مقابل نفت باعث شد تا آنها پاداش برد مقابل استقلال خوزستان را دریافت نکنند.
منصوریان و تیمش،پاداش را از پرسپولیسی ها گرفتند!

آپدیت نود 32 نسخه 7

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author