منصوریان: به مظلومی گفتم روزی ات صدرنشینی بوده؛ من وسیله شدم!

منصوریان: به مظلومی گفتم روزی ات صدرنشینی بوده؛ من وسیله شدم!
علیرضا منصوریان می گوید برابر پرسپولیس مدل بازی ایران و آرژانتین را در ذهن داشته و خوشحال است تلاش شان به بار نشسته .

منصوریان: به مظلومی گفتم روزی ات صدرنشینی بوده؛ من وسیله شدم!

علیرضا منصوریان می گوید برابر پرسپولیس مدل بازی ایران و آرژانتین را در ذهن داشته و خوشحال است تلاش شان به بار نشسته .
منصوریان: به مظلومی گفتم روزی ات صدرنشینی بوده؛ من وسیله شدم!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author