منصوریان: با شجاعت از هواداران عذر می‌خواهیم

منصوریان: با شجاعت از هواداران عذر می‌خواهیم
سرمربی استقلال پس از نشست مطبوعاتی از عذرخواهی مجدد خود از هواداران سخن گفت.

منصوریان: با شجاعت از هواداران عذر می‌خواهیم

سرمربی استقلال پس از نشست مطبوعاتی از عذرخواهی مجدد خود از هواداران سخن گفت.
منصوریان: با شجاعت از هواداران عذر می‌خواهیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author