منصوریان: اگر حرف نمی‌زنم برای حفظ آرامش تیم است/ همه استقلالی‌ها متحد شوند

منصوریان: اگر حرف نمی‌زنم برای حفظ آرامش تیم است/ همه استقلالی‌ها متحد شوند
سرمربی آبی پوشان ضمن تشکر از سعه صدر توفیقی همه افرادی که برای استقلال زحمت کشیده اند را به اتحاد دعوت کرد.

منصوریان: اگر حرف نمی‌زنم برای حفظ آرامش تیم است/ همه استقلالی‌ها متحد شوند

سرمربی آبی پوشان ضمن تشکر از سعه صدر توفیقی همه افرادی که برای استقلال زحمت کشیده اند را به اتحاد دعوت کرد.
منصوریان: اگر حرف نمی‌زنم برای حفظ آرامش تیم است/ همه استقلالی‌ها متحد شوند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author