منتظر طارمی نباشید،یونان نشد بازل سوئیس یا لیگ روسیه!

منتظر طارمی نباشید،یونان نشد بازل سوئیس یا لیگ روسیه!
احتمال بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس خیلی کم است.

منتظر طارمی نباشید،یونان نشد بازل سوئیس یا لیگ روسیه!

احتمال بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس خیلی کم است.
منتظر طارمی نباشید،یونان نشد بازل سوئیس یا لیگ روسیه!

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author