ممنوعیت تبلیغات نامزدها از ۸ صبح فردا

ممنوعیت تبلیغات نامزدها از ۸ صبح فردا
زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس فردا ۸ صبح به پایان می رسد و همه کسانی که متولد ۱۳۷۷/۲/۱۰ به قبل هستند، می‌توانند در انتخابات رای دهند.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


ممنوعیت تبلیغات نامزدها از ۸ صبح فردا

زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس فردا ۸ صبح به پایان می رسد و همه کسانی که متولد ۱۳۷۷/۲/۱۰ به قبل هستند، می‌توانند در انتخابات رای دهند.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


ممنوعیت تبلیغات نامزدها از ۸ صبح فردا

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author