معرفی طرح ‌های ریلی ایران به رئیس راه‌آهن ایتالیا

معرفی طرح ‌های ریلی ایران به رئیس راه‌آهن ایتالیا
رئیس راه آهن ایتالیا در دیدار با مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران همکاری و مشارکت خود را در برگزاری دوره‌های آموزشی و قطارهای سریع‌السیر اعلام کرد.
۲۰:۱۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


معرفی طرح ‌های ریلی ایران به رئیس راه‌آهن ایتالیا

رئیس راه آهن ایتالیا در دیدار با مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران همکاری و مشارکت خود را در برگزاری دوره‌های آموزشی و قطارهای سریع‌السیر اعلام کرد.
۲۰:۱۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


معرفی طرح ‌های ریلی ایران به رئیس راه‌آهن ایتالیا

بک لینک رنک 6

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author