معرضان سوری مدعی شدند : یک فروند جنگنده ارتش سوریه در نزدیکی دمشق سقوط کرد

معرضان سوری مدعی شدند : یک فروند جنگنده ارتش سوریه در نزدیکی دمشق سقوط کرد
بنابر گزارش ها، معلوم نیست این هواپیما با آتش گروه های مسلح مخالف نظام سوریه یا به علت نقص فنی سقوط کرده است.
۱۸:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


معرضان سوری مدعی شدند : یک فروند جنگنده ارتش سوریه در نزدیکی دمشق سقوط کرد

بنابر گزارش ها، معلوم نیست این هواپیما با آتش گروه های مسلح مخالف نظام سوریه یا به علت نقص فنی سقوط کرده است.
۱۸:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


معرضان سوری مدعی شدند : یک فروند جنگنده ارتش سوریه در نزدیکی دمشق سقوط کرد

آپدیت آنلاین نود 32

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author