معاون مرکل در راه تهران

معاون مرکل در راه تهران
زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان که همزمان وزیر اقتصاد و انرژی این کشور نیز است برای برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور ١٣ اردیبهشت ماه به تهران می آید.
۲۲:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


معاون مرکل در راه تهران

زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان که همزمان وزیر اقتصاد و انرژی این کشور نیز است برای برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور ١٣ اردیبهشت ماه به تهران می آید.
۲۲:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


معاون مرکل در راه تهران

آپدیت نود 32 ورژن 5

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author