مظلومی متهم می کند!

مظلومی متهم می کند!
پرویز مظلومی می گوید آنهایی که علیه اش شعار می دهند ، در حقیقت دست شان را رو کرده اند!

مظلومی متهم می کند!

پرویز مظلومی می گوید آنهایی که علیه اش شعار می دهند ، در حقیقت دست شان را رو کرده اند!
مظلومی متهم می کند!

آپدیت نود 32 ورژن 6

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author