مظلومی: بازیکنانم می‌گویند تـوپ گل شد!

مظلومی می گوید اخطارهایی که بازیکنانش می گیرند به ضرر استقــلال تمام می‌شود.

استخدام

شهرداری

label, , , , , , , , ,

About the author