مصدومیت شریفات؛ فولاد 10 نفره تمام کرد

مصدومیت شریفات؛ فولاد 10 نفره تمام کرد
تیم فولادخوزستان با مصدومیت اسماعیل شریفات بازی مقابل استقلال را با 10 یار به پایان رساند.

مصدومیت شریفات؛ فولاد 10 نفره تمام کرد

تیم فولادخوزستان با مصدومیت اسماعیل شریفات بازی مقابل استقلال را با 10 یار به پایان رساند.
مصدومیت شریفات؛ فولاد 10 نفره تمام کرد

آپدیت نود 32 ورژن 4

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author