in اخبار جدید

مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها

مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها
کاپیتان پرسپولیس در دیدار برابر حریف قائمشهرى روى تکل حریف به شدت مصدوم و از زمین خارج شد.

مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها

کاپیتان پرسپولیس در دیدار برابر حریف قائمشهرى روى تکل حریف به شدت مصدوم و از زمین خارج شد.
مصدومیت شدید عالیشاه مقابل قائمشهری‌ها

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *