مشحون: همکاری قهرمانان با تیم ملی ارزشمند است

مشحون: همکاری قهرمانان با تیم ملی ارزشمند است
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: همکاری قهرمانان با تیم ملی برای حضور نفرات جوان‌تر ارزشمندتر از کسب سهمیه المپیک است.

مشحون: همکاری قهرمانان با تیم ملی ارزشمند است

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: همکاری قهرمانان با تیم ملی برای حضور نفرات جوان‌تر ارزشمندتر از کسب سهمیه المپیک است.
مشحون: همکاری قهرمانان با تیم ملی ارزشمند است

آپدیت نود 32 دوشنبه

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author