مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شد

مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شد
فوق ستاره آرژانتینی بارسا به عنوان بهترین بازیکن هفته پنجم چمپیونز لیگ انتخاب شد.

مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شد

فوق ستاره آرژانتینی بارسا به عنوان بهترین بازیکن هفته پنجم چمپیونز لیگ انتخاب شد.
مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author