مسئولان نفت، توپ را به زمین وزیر انداختند/ امیری: دیگر فقط آبرویمان مهم است

مسئولان نفت، توپ را به زمین وزیر انداختند/ امیری: دیگر فقط آبرویمان مهم است
هافبک ملی پوش نفت تهران اعتقاد دارد مسئولان نفت به طور کلی باشگاه را رها کرده اند.

مسئولان نفت، توپ را به زمین وزیر انداختند/ امیری: دیگر فقط آبرویمان مهم است

هافبک ملی پوش نفت تهران اعتقاد دارد مسئولان نفت به طور کلی باشگاه را رها کرده اند.
مسئولان نفت، توپ را به زمین وزیر انداختند/ امیری: دیگر فقط آبرویمان مهم است

بک لینک رنک 8

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author