in اخبار مردان

مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند

مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند
دامن طبیعت بویژه پارک ها در سیزدهمین روز از بهار و روز طبیعت خالی از جمعیت انبوه همیشگی بود. برخی خانواده ها همچنان امیدوارند با افزایش نسبی دمای هوا و کاهش بارندگی بتوانند بعد از ظهر امروز ساعتی را در طبیعت بهاری بگذرانند .
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند

دامن طبیعت بویژه پارک ها در سیزدهمین روز از بهار و روز طبیعت خالی از جمعیت انبوه همیشگی بود. برخی خانواده ها همچنان امیدوارند با افزایش نسبی دمای هوا و کاهش بارندگی بتوانند بعد از ظهر امروز ساعتی را در طبیعت بهاری بگذرانند .
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


مردم تهران زیر باران سیزده را به در می کنند

بک لینک

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *