مدیر برنامه‌های بن‌عطیه: مهدی در بایرن می‌ماند

مدیر برنامه‌های بن‌عطیه: مهدی در بایرن می‌ماند
موسی سیسوکو، مدیر برنامه های مهدی بن عطیه، مدافع بایرن مونیخ، با رد شایعه پیوستن این بازیکن به ‏رم یا یوونتوس، تاکید کرد که او در آلیانس آره نا خواهد ماند.‏

مدیر برنامه‌های بن‌عطیه: مهدی در بایرن می‌ماند

موسی سیسوکو، مدیر برنامه های مهدی بن عطیه، مدافع بایرن مونیخ، با رد شایعه پیوستن این بازیکن به ‏رم یا یوونتوس، تاکید کرد که او در آلیانس آره نا خواهد ماند.‏
مدیر برنامه‌های بن‌عطیه: مهدی در بایرن می‌ماند

بک لینک رنک 7

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author