مدیرعامل سایپا: آقای جلالی! وقتی قرارداد 1.2 میلیاردی می‌بستی، شاخصه داشتم؟

مدیرعامل سایپا: آقای جلالی! وقتی قرارداد 1.2 میلیاردی می‌بستی، شاخصه داشتم؟
ایسنا نوشت: مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: زمانی که مجید جلالی با این باشگاه قرارداد یک میلیارد و 200 میلیونی می‌بست آیا من شاخصه داشتم؟

مدیرعامل سایپا: آقای جلالی! وقتی قرارداد 1.2 میلیاردی می‌بستی، شاخصه داشتم؟

ایسنا نوشت: مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: زمانی که مجید جلالی با این باشگاه قرارداد یک میلیارد و 200 میلیونی می‌بست آیا من شاخصه داشتم؟
مدیرعامل سایپا: آقای جلالی! وقتی قرارداد 1.2 میلیاردی می‌بستی، شاخصه داشتم؟

اپدیت نود32

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author