مدیرعامل استقلال:عیبی ندارد،پرسپولیس را شکست می دهیم

مدیرعامل استقلال:عیبی ندارد،پرسپولیس را شکست می دهیم
بهرام افشارزاده می گوید آدمی نیست که پشت سرمربی تیمش را خالی کند.

مدیرعامل استقلال:عیبی ندارد،پرسپولیس را شکست می دهیم

بهرام افشارزاده می گوید آدمی نیست که پشت سرمربی تیمش را خالی کند.
مدیرعامل استقلال:عیبی ندارد،پرسپولیس را شکست می دهیم

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author