in عکس

مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)

مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)
مدافع تراکتورسازی به آرزویی که در دربی تبریز داشت، نرسید.

مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)

مدافع تراکتورسازی به آرزویی که در دربی تبریز داشت، نرسید.
مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *