مدارس امسال کی تعطیل می شود؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بسیاری از خانواده ها چمدان های خود را می بندند تا سفر نوروزی خود را هر چه زودتر آغاز کنند. اما خانواده هایی که فرزندانشان دانش آموز هستند، باید این سفر را متناسب با تقویم آموزش و پرورش تنظیم کنند.
۱۹:۴۳ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند


سپهر نیوز

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author