مخالفت آلمان با سخنرانی اردوغان برای ترکیه ای های آلمان

مخالفت آلمان با سخنرانی اردوغان برای ترکیه ای های آلمان
دادگاه قانون اساسی آلمان از ارتباط تصویری رئیس جمهور ترکیه با تجمع ترک های مقیم آلمان که قرار بود بصورت تله کنفرانس انجام شود، جلوگیری کرد.
۱۷:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


مخالفت آلمان با سخنرانی اردوغان برای ترکیه ای های آلمان

دادگاه قانون اساسی آلمان از ارتباط تصویری رئیس جمهور ترکیه با تجمع ترک های مقیم آلمان که قرار بود بصورت تله کنفرانس انجام شود، جلوگیری کرد.
۱۷:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


مخالفت آلمان با سخنرانی اردوغان برای ترکیه ای های آلمان

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author