محکومیت سخنگوی سابق مجلس آمریکا به سوء استفاده جنسی

محکومیت سخنگوی سابق مجلس آمریکا به سوء استفاده جنسی
سخنگوی سابق مجلس نمایندگان آمریکا به علت سو استفاده جنسی از یک شهروند به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
۱۹:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


محکومیت سخنگوی سابق مجلس آمریکا به سوء استفاده جنسی

سخنگوی سابق مجلس نمایندگان آمریکا به علت سو استفاده جنسی از یک شهروند به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
۱۹:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


محکومیت سخنگوی سابق مجلس آمریکا به سوء استفاده جنسی

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author