محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد

محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد
دوومیدانی کار ایران در ماده پرتاب نیزه F۴۶ پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.

محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد

دوومیدانی کار ایران در ماده پرتاب نیزه F۴۶ پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.
محمد فتحی گنجی در پرتاب نیزه چهارم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author