محصص عضو کمیته برگزاری زیر 15 سال آسیا(عکس)

محصص عضو کمیته برگزاری زیر 15 سال آسیا(عکس)
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای رشد و پیشرفت فوتبال در سطح قاره تصمیم به برگزاری رقابت های قهرمانی زیر 15 سال منطقه ای گرفته است.

محصص عضو کمیته برگزاری زیر 15 سال آسیا(عکس)

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای رشد و پیشرفت فوتبال در سطح قاره تصمیم به برگزاری رقابت های قهرمانی زیر 15 سال منطقه ای گرفته است.
محصص عضو کمیته برگزاری زیر 15 سال آسیا(عکس)

آپدیت نود 32 ورژن 5

label, , , , , , , , , , , ,

About the author