in داوران

محرومیت تنیسور ایرانی که به داور توهین کرد و قصد داشت او را با راکت بزند

محرومیت تنیسور ایرانی که به داور توهین کرد و قصد داشت او را با راکت بزند
تنیسرو ایرانی تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین محروم است.

محرومیت تنیسور ایرانی که به داور توهین کرد و قصد داشت او را با راکت بزند

تنیسرو ایرانی تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین محروم است.
محرومیت تنیسور ایرانی که به داور توهین کرد و قصد داشت او را با راکت بزند

آپدیت نود 32 ورژن 8

فانتزی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *